Merkabah

star-tetrahedron-merkabah-h-uniquedesign Merkabah är en av de mest kraftfulla meditations övningar som finns på planeten just nu.Det var den mest heliga och hemliga läran som lärdes ut i skolorna av mystik i Egypten och Grekland. Kraften av Merkabah finns i all livs form och har ärvts ner i sin egen skapelse av de Gyllene Talen.De gyllene talen finns i alla pyramidiska och geometriska former. De finns i alla organiska livsformer. Genom att lära sig att aktivera och spinna vår egen Merkabah ( Mer betyder ljus , Ka betyder Ande och Ba betyder kropp , så bildas en bro mellan det högre och den lägre intelligensen som tillåter en prägling av den gudomliga ljuset.Det höjer vår andliga vibration ,lär oss,helar oss och skapar en regnbågsbro av högre kommunikation.Det är erfarenheten av kroppen av ljus som uppstiger från högre kungariken och bjuder in livets kraft av människan till att vakna upp och bli integrerad med den universiella intelligensen.Merkabah är att uppnå uppstigande i detta liv.Genom att aktivera vår egna individuella Merkabah enligt den gudomliga ordningen så gör vi alla runtomkring oss en tjänst och för det kollektiva medvetandet och för mänskligheten och vi börjar också att få instruktioner från Broderskapets ljus och vi blir lärare av världen.

Genom Merkabah flödar ljus ner genom ditt DNA och aktiverar koderna av uppstigande som finns lagrade i vårat medvetande ,så att din själ inser sitt uppdrag i detta liv.Det som också finns lagrat i våra kroppar är den holografiska representationen av alla inkarnationer som vi har haft på denna planet.Vi har alla varit inkarnerade på jorden i speciella tider ,vilket gör att vi har en helhet med oss som har skapat ett nät av erfarenheter.Genom uppstigande processen ,kommer det här nätet att aktivera en höjning av jordens multidimensionella vibration , utanför tid och rum.

The Golden Heart Merkabah of Creation 7 Day Workshop

The Golden Heart Merkabah of Creation Workshop innehåller två delar.Först så lär man sig Basic Practice = Grundande praktik i 4 dagar ,som följs av 3 dagar med Advanced Practice ,totalt 7 dagar.För att bli lärare i Merkabah så går man denna kurs två gånger. Man kan få lära ut Basic delen efter första omgången ,genom att man ansöker det hos Christine Core.

Basic Nivån : där lär man sig att aktivera 5 Merkabah , Fysiska kroppen, emotionella kroppen ,mentala kroppen , buddistiska kroppen ( hjärtcentrum ) och atmic kroppen ( halschakrat )

I den här workshopen så går vi igenom kreationen av skapelsen och den heliga geometrin och hur den relateras till detta och varför the Golden Heart of Merkabah of Creation är så kraftfull. De gyllene talen går vi igenom , är ej någon komplicerad matematik att reda ut.Vi kommer endast att titta på talen och dess koncept över hur de fungerar och finns överallt i våran värld ,från musik till dimensionerna av vår mänskliga kropp.

Vi går igenom en grundläggande förklaring av Flower of Life och hur det innehåller all helig geometri som representerar våra subtila kroppar.Spiraler är det en diskussion om och som visas över hela världen,vi går igenom hur den är länkad till The Golden Mean Spiral som härstammar från Egypten.

Delar av workshopen innehåller praktiska övningar där vi renar våra chakran och energi centrum inom våra kroppar vartefter vi aktiverar Merkabah.

En del i denna workshop innehåller : att vi ber ärkeängeln Michael om hans service och kapar alla band till människor , platser och händelser som ej längre är relevanta i våra liv.

Det inkluderar också full rening av vårat DNA av alla förfäder.

En fullständig förklaring av de praktiska övningarna i the Golden Heart Merkabah of Creation ges vid tre tillfällen genom guidade meditationer. När det en gång har aktiverats så ger det utövaren möjligheter att ta kontakt med det 6:e dimensionella medvetandet.

Som deltagare får man en inspelning på meditationerna efter avslutad kurs.Bra verktyg för er att använda efter kursen.

När vi har aktiverat Grundande övningarna i 4 dagar så går vi över till de avancerade övningarna i 3 dagar till

Att göra en stor grupp Merkabah är en del av servicen vi ger under en workshop.Det här ger healing till människor,djuren,växtligheten,mineraler och till moder jords naturliga krafter och visdom.I den här meditationen agerar vi som kanaler medan de spiritiuella herarkierna för in den högsta energin som är tillgänglig för planeten i just den här tiden.Välsignelsen som är vi är förenade med vid denna service är djupgående och kraftfull.

Vi gör en medveten förflyttning till en annan plats medans vi fortfarande är kvar i våra fysiska kroppar.Ni som deltagare kommer att förflyttas till pyramiderna av Giza och genom intentionen av Alpha och Omega ordningen av Melchizedek kommer ni att få er egna guide från den här ordern.

Karma Cutting Meditation med ärkeängeln Michael för att rena all tidigare karma och rena negativa DNA programmeringar

Rening av 60 chakran för att fastställa utvidgandet av medvetandet

Aktivera våran egna Merkabah ljus kropp till den galaktiska farten

Aktivering av fem pranic energi center för utvidgande av medvetandet

Aktivering av 15 spirituella energi fält in till 5 Merkabah för att tillåta ett utvidgande av medvetandet ,24 timmar per dag , 7 dagar per vecka Detta kommer att förhöja tidigare healing och meditationer som har gjorts

Genomgående under workshopen så lär ni er att använda pranayama/kundalini energin för att vidbehålla god hälsa

Den Avancerade Praktiken

är en extremt kraftfull meditation som på denna nivå särskilt berör den praktiserande deltagaren att ta sitt egna ansvar

Alla som praktiserar den avancerade the Golden Heart Merkabah of Creation regelbundet kommer att genomgå stora förändringar i sitt medvetande inom 2 år

Det tar ca 1 år att till fullo integrera energierna som man är i kontakt med i den avancerade praktiken.Under den här tiden kommer du att känna och vara med om mycket underbara saker och händelser

Uppstigningen som sker här på jorden händer nu och inträffar genom Merkabah, fordonet av ljus. De här praktiska övningarna tillåter dig att vara med om denna födelse , som det är och som den uppstigna mästaren du är

På den här nivån aktiverar vi alla 8 Merkabah av de sju systemen av praktiska övningar.Här kommer man i kontakt med med den 9:e nivån av medvetandet

En mera detaljerad förklaring av introduktionen till de tre första rörelserna och en introduktion till den fjärde rörelsen vilket är nyckeln till nätet av inkarnationer och tidigare livs healing

Ni får en introduktion till Egyptens gamla skola av mystik ,som använde sig av de tolv systemen modellen av kreation och med en mera detaljerad förklaring av generationen av helig geometri

Vi kommer att göra en själv renande meditation under guidning av ärkeängeln Ariel och rådet av Ain Soph ( Det Eviga Ljuset ) Efter att man har praktiserat detta en kort tid kan man bjuda in den här healingen och reningen när som helst och med kort varsel för att rena dig själv och din omgivning och miljön som du vistas i från alla negativa energier

Som deltagare får man en cd-skiva där de praktiska övningarna noggrant förklaras av The Golden Heart Merkabah of Creation

Ni får en full förklaring när vi aktiverar ljuskropparna i processen upp till den sjätte initieringen av medvetandet.Vi går igenom hur de fyra kropparnas system reagerar när vi aktiverar ljuskropparna.Det här är en ingående process som hela mänskligheten på jorden genomgår nu och här visar det hur det förändras i våra DNA/RNA och cellulära system.

Ni går igenom nivåer av aktiveringar av ljuskroppen som kommer att transformera eran verklighet som tillåter er att kommunicera med erat högre jag och er själ på ett magiskt sätt.

Vi gör en kraftfull meditation som kommer att tona in er deltagare till den planetariska och kosmiska strålen av Gud och Mästarna av Ljus som regererar över dessa strålar.

Ni når mig Helena Ferm på Mobilnr 070-2473797

info@h-uniquedesign.com

Hjärtligt Välkomna ♥

flower-of-life-star-seedes-h-uniquedesignPlats: Cumbria United Kingdom 

Datum: 11 – 17 September 2020

Tid : 10 – 17 :30 alla 7 dagar

7 dagar och Investering med : 6 900

Ingår : Manual , diplom , kaffe/te/vatten

Anmälan senast den : 21 Augusti till Helena Ferm Tlfnr : 070-2473797

Det som ej ingår är : övernattning , lunch , mat , dryck , resor till och från arrangemanget